Čerpadlá pre komunálne vody

Firma Jung Pumpen ponúka širokú škálu čerpadiel pre potreby čerpania komunálnych vôd. Série čerpadiel MultiCut, MultiFree či MultiStream a ich ponuka je toho jasným dôkazom. Ponorné čerpadlá s rezacím systémom MultiCut môžu byť nasadené všade tam kde potrebujete spoľahlivo čerpať odpadovú vodu či už z domov, v obecne kanalizácií či priemyselných parkov. Rovnako môžu byť použité v tlakovej kanalizácií.

Čerpadlá série MultiStream resp. MultiFree sú vhodné pre čerpanie v komunálnych a priemyselných prečerpávacích staniciach ako aj na čerpanie dažďových vôd.

Prehľad čerpadiel pre komunálne vody.