Zberné nádrže

Hebefix 100

Odpadové vody neobsahujúce fekálie sa môžu likvidovať pomocou podúrovňových zariadení Baufix 50-200 alebo pomocou nadúrovňových zariadení Hebefix 50-100 Zariadenia Baufix a Hebefix môžeme použiť všade tam kde musíme prečerpať odpadovú vodu do kanalizácie, napr. z pivníc resp. miestností pod úrovňou kanalizácie Znečistená voda z umývadiel, spŕch, práčok atď. sa zachytáva v polyetylénových nádržiach odkiaľ sa prečerpá do kanalizácie. Zberné nádrže Baufix ako aj Hebefix môžu byť vybavené rôznymi typmi čerpadiel z našej širokej ponuky. Do zberných nádob môžu byť použité čerpadlá od U3K až po US 103. Objem nádrží je 25l pri použití zariadenia Hebefix až po 220l pri použití Baufix 200.